Hat
Otomasyonu

Aşağı Kaydır
Hat Otomasyonu

Otomatik bir üretim hattı, bir transfer sistemi ve elektrik kontrol sistemi ile bağlanan sıralı iş istasyonlarından oluşur. Ürün, önceden tanımlanmış üretim sırasına göre hat boyunca hareket eder ve her istasyonda belirli bir işlemi gerçekleştirilir.

Tam otomatik üretim hattı, operatörlere ihtiyaç duyulmaksızın üretim sürecinin tamamıyla veya kısmen mekanik ekipmanlar ve otomatik sistemler aracılığı ile gerçekleştirilmesidir. Bu sayede operatörler doğrudan üretim aşamalarında yer almak yerine, otomatikleştirilmiş hatların denetimi, kontrol panellerinin yönetimi gibi üretim verimini arttıracak katma değerli alanlara yönlendirilir.

Üretimdeki otomasyonun ne seviyede olacağı ise ürünün kendisine, üretim hacmine ve bu otomasyonun gerçekleştirilmesi için ayrılan yatırım sermayesine göre belirlenmelidir. Bu kriterler çerçevesinde geliştirilen çeşitli otomasyon çözümleri için ROI (yatırım geri dönüşü) hesaplanır ve firma için en uygun çözüm hayata geçirilir.